استرس گرمایی در طیور

علل ایجاد بررسی و روش های کنترل

مقدمه استرس گرمایی مشکل بزرگی برای صنعت طیور به حساب می آید, طوری که تلفات ناشی از استرس گرمایی همراه با رطوبت بالا می تواند فاجعه ای جبران ناپذیر را ایجاد کنند. اثرات منفی استرس گرمایی بر افت وزن و کاهش بازدهی مصرف خوراک هزینه سنگینی بر مرغداران به همراه دارد. تحت شرایط نرمال و طبیعی, پرندگان به خوبی می توانند خود را با استفاده از مکانیسم های فیزیولوژیکی و رفتاری خنک کنند, اما این مکانیسم ها در دماهای بالا کارایی ندارد و یکی از کلید های کاهش افت تولید در جریان وقوع هوای گرم, طراحی سیستم تهویه ی مناسب است.

برای ادامه ی مطلب فایل PDF دانلود نمایید.

استرس گرمایی طیور