امروز در مورد بیماری قلبی که به نام سکته در مرغداری ها مشهور شده صحبت میکنم . این عارضه حدود ۵/ تا ۵ درصد امکان تلفات در فارم ها دارد که میتوان از این مقدار تلفات کمتر کرد .

مرگ غیر قابل تشخیص که عموما به عنوان سندرم مرگ ناگهانی (sds) نام برده میشود .

تشخیص : sds در جوجه های گوشتی وضعیتی است که جوجه ها بدون هیچ دلیل قابل تشخیص تلف میشوند سه دیدگاه کلی برای دسته بندی این جوجه ها وجود دارد

الف )بدن در وضعیت خوب با لوله گوارش پر و بدون هیچ علامت تخریبی پس از مرگ .

ب) وضعیت بدن خوب لوله گوارش پر جمع شدن خون و خلط در ریه ها و یا اندام های دیگر ، قلب بزرگ و بطن منقبظ شده ، وجود لخته های خون در دهلیز ها ، روده های متسع شده ، کیسه های صفرا خالی و ماهیچه های سینه و ران رنگ پریده .

ج)بدن در وضعیت سالم ، لوله گوارش پر ، جمع شدن خون در شش ها ، ادم عمومی در حفرههای سینه و بطنی ، کبد بزرگ و آبکی و تجمع شدید خون در ششها . ادم عمومی در حفره های سینه ای وبطنی ، کبد بزرگ و آبکی و تجمع شدید خون در دهلیز ها و بطن ها .

دام ذکر شده از حالت مایع کف آلود در برونش ها تا مایعی که فضاهای حفره پشتی سینه را پر میکند متغییر است . البته ۲۵ درصد جوجه ها ششهای طبیعی دارند ، ولی در مورد سایر جوجه ها ، تجمع شدید خون ، التهاب و آماس سلول تصفیه کننده موکوسی وجود دارد که این عوارض پس از مرگ حاصل میشود و جوجه های تازه تلف شده علائمی ندارند .

سن وقوع سکته : تلفات ناشی از وقوع sdsممکن است از دو روزگی تا پایان دوره وجود داشته باشد و حداکثر تلفات در مناطق مختلف متفاوت باشد . مثلا در انگلستان و استرالیا حدکثر تلفات در مفته اول و در کانادا و اروپا هفته سوم و چهارم گزارش شده است و بعضی گزارشات تلفات را بین ۲۱ و ۲۷ روزگی بیان کرده اند . میزان تلفات ناشی از سکته متفاوت بوده که از ۵/ تا ۵ و حداکثر تا ۷۷ درصد هم مشاهده شده .

اثر جنسیت : طبق نتایج محققین سکته در نر ها بیشتر از ماده ها بوده به طوری که ۷۰ درصد تلفات ناشی از سکته در گله های مخلوط مربوط به نرهاست .

غلظت سرمی  یکسری مواد معدنی مانند کلسیم ، مس، روی، پتاسیم ، سدیم و فسفر پس از مرگ تغییر پیدا کرده اند .

رفتار پیش از مرگ : یکسری مطالعات از طریق  فیلم ویدئویی و بررسی  مداوم حرکات و رفتار جوجه هایی که دارای شرایط یکسان بودند ، انجام گردید و مشاهده شد که جوجه ها ی تلف شده دقایقی قبل از مرگ دارای رفتار مشابهی با بقیه جوجه ها بودند و درست پس از مرگ ، حمله ناگهانی به علت از دست دادن تعدل ، بال بال زدن شدید و انقباضات شدید ماهیچه ای ایجاد گردید . بعضی از جوجه ها یی که به علت سکته تلف میشوند موقع مرگ جیغ میکشند تعدلاشان را از دست میدهن به پشت یا سینه میافتند .

عوامل موثر در وقوع سکته

الف ) حساسیت های نژادی و وراثت : در وراثت در بین سویه مادری و پدری والد مادری ارتباط بیشتری جود دارد .

ب) عوامل محیطی : بیشتر محققین تنوع زیاد در میزان وقوع sds  را به اختلاف ودبیریتی و تغذیه ای نسبت میدهند و عوامل محیطی متعددی از قبیل صدا ، تراکم ، تنش حرارتی یا اثرات متقابل را در وقوع آن دخیل میدانند . میزان تلفات حاصل از sds در دی ماه بالاترین و در تیر ماه پایین ترین حد قرار دارد و افزایش وقوع تلفات در ماههای سرد سال گزارش شده است .

ج) نور : رژیم های نوری در صنعت جوجه گوشتی عامل محیطی بسیار ویژه ای است و اثر بسیار شدیدی روی عملکرد میگذارد . آزمایشات نشان میدهند که شدت زیاد نور وقوع  sds را افزایش میدهد ، اما اختلاف تلفات در تاریکی و نور شدید در همه تحقیقات یکسان نبوده است . به هر حال نتایج اکثر تحقیقات نشان میدهند که برنامه نوردهی شدت این بیماری را کاهش میدهد . اما نقش نور در بیماری زایی sds  شناخته نشده است . همچنین بالا بودن سطح ملاتونین خون این عرضه را افزایش میدهد .

د) تغذیه : عواملی چون سرعت رشد ،پروتئین های جیره ، چربی ها ، دانه غلات ، ویتامیت ها ، مواد معدنی و حبه کردن خوراک ، روی وقوع sds  موثرند . مطابق آزمایشات انجام شده کمیت و کیفیت پروتئین جیره در کاهش سکته نقش دارد . البته این نتایج ثابت نیستند به عنوان مثال فقط در بعضی موارد مصرف روغن گیاهی نسبت به حیوانی وقوع سکته را کاهش مدهد . همچنین مصرف زیاد گندم .و ذرت کم در جیره سکته را افزایش میدهد . حبه کردن با بخار و فشار حساسیت به سکته را زیاد میکند مصرف زیاد پروتئین نیز ابتلا به این سندرم را افزایش میدهد