شرکت آرین رویش حواله ی نهاده های کشاورزی و دامی را به شرح زیر با تحویل ۱۵ تا ۲۰ روز ارائه می نماید:

 جو (روسیه)………………………۱۶۰۰ تومان
ذرت (روسیه)……………………..۱۶۲۰ تومان

لطفا در صورت تمایل و ثبت سفارش با دپارتمان فروش ۸۸۶۵۳۷۳۰-۰۲۱ داخلی ۱۱۲ تماس حاصل فرمائید.