شرکت آرین رویش حواله ی نهاده های کشاورزی و دامی را به شرح زیر با تحویل ۲۵ تا ۳۰ روز ارائه می نماید:

 جو (روسیه)………………………۱۵۲۰ تومان
ذرت (روسیه)……………………..۱۶۲۰ تومان

لطفا در صورت تمایل و ثبت سفارش با دپارتمان فروش ۸۸۶۵۳۷۳۰-۰۲۱ داخلی ۱۱۲ تماس حاصل فرمائید.