شرکت آرین رویش با بهره گیری از دانش تخصصی کارشناسان تغذیه، جهت سهولت در تهیه جیره غذایی و فراهم نمودن احتیاجات غذایی پرورش بوقلمون به تهیه و تولید دان پلت، مواد اولیه دان (ذرت، سویا)، کنسانتره و مکمل های غذایی بوقلمون جهت مزارع تحت پوشش با بالاترین کیفیت اقدام نموده است.

به دلیل خصوصیات پرورشی منحصر به فرد بوقلمون های گوشتی نظیر سرعت رشد بالا، ضریب تبدیل غذایی پایین و وزن نهایی بالای آن، تنظیم جیره غذایی و توجه به مدیریت تغذیه در حین دوره رشد بسیار ضروری و حیاتی می باشد. از طرفی با توجه به هزینه های مربوط به دان که در حدود ۶۰ تا ۷۰درصد هزینه تولید گوشت بوقلمون را شامل می شود، توجه به کیفیت دان مصرفی و برآوردن احتیاجات تغذیه ای بوقلمون  که شامل خوراک دان بوقلمون،کنسانتره ومکمل های غذایی می باشد، در ارتقاء عملکرد اقتصادی و پرورشی بوقلمون امری ضروری است.

 

آنالیز خوراک بوقلمون گوشتی