خدمات رایگان شرکت آرین رویش برای مرغداران مصرف کنندگان محصولات این شرکت:
۱-    آزمایش رایگان آب مرغداری
۲-    آنالیزشیمیایی کامل ذرت و سویا با دستگاه N.I.R
۳-    مشاوره تغذیه و پرورش که به صورت ۲۴ ساعته مرغداران گرامی می¬توانند با گروه علمی دپارتمان طیور در ارتباط باشند