میاندان

 

شکل فیزیکی دان به صورت پلت می باشد.
* میزان مصرف میان دان حداقل ۱۸۰۰ گرم به ازای هر قطعه جوجه در نظر گرفته شود.
* مواد تشکیل دهنده پیش دان عبارتند از:
ذرت، کنجاله سویا، گندم، روغن های گیاهی، پودر ماهی، مکمل های معدنی و ویتامینه غنی شده، دی کلسیم فسفات، متیونین، لیزین، فیتاز، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، محرک رشد و افزودنیهای مجاز

 

 

آنالیز