آنالیز محصول:کنسانتره میش
ردیف شاخص مقدار واحد
۱ انرژی ۱.۷۵ مگا کالری
۲ پروتئین خام ۱۰.۵ درصد
۳ چربی خام ۵ درصد
۴ کلسیم ۱.۱ درصد
۵ فسفر ۰.۹۳ درصد
۶ رطوبت ۸-۱۰ درصد