پری استارتر

طبق مسندات و تحقیقات انجام شده تغذیه جوجه در هفته اول بسیار مهم و حیاتی بوده که عامل اساسی در یک نواختی در گله مرغ گوشتی است. در این دوره جوجه در صورت افزایش وزن یک گرم بالاتر در پایان دوره ۱۰ تا ۲۰ گرم افزایش وزن خواهیم داشت. این عامل و اینکه در این سن موضوع اصلی خاصه جذب است تا هضم, لذا کار گروه متخصصین شرکت آرین رویش با اتخاذ آخرین دستاورد های تحقیقاتی در این زمینه و خصوصا در این سن, دان کاملی برای این دروه حساس تدوین و آماده کرده اند.

فرم فیزیکی به صورت کرامبل است.

مقدار خوراک مصرفی ۱۵۰ گرم می باشد.

افزایش وزن و حفظ یکنواختی گله در هفته اول

جذب بهتر کیسه زرده

ترکیبات: ذرت، کنجاله سویا، گندم، مکمل های معدنی و ویتامینه غنی شده، دی کلسیم فسفات، متیونین، لیزین، فیتاز، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، محرک رشد و افزودنیهای مجاز

انرژی قابل متابولیسم Kcal/kg ۲۹۰۰
پروتئین خام % ۲۲
کلسیم % ۱٫۰۵
فسفر قابل دسترس % ۰٫۴۵
سدیم % ۰٫۱۶
لیزین قابل هضم % ۱٫۳
متیونین قابل هضم % ۰٫۵۵
متیونین+سیستین قابل هضم % ۰٫۸۹
ترئونین قابل هضم % ۰٫۸۵

آنالیز مواد مغذی پری استارتر