استارتر
فرم فیزیکی دان به صورت کرامبل است.
میزان مصرف پیش دان حداقل ۶۵۰ گرم به ازای هر قطعه می باشد.
افزایش رشد جوجه در هفته دوم
کاهش استرس گله در برابر واکسیناسیون هایی که در گله انجام شده
مواد تشکیل دهنده پیش دان عبارتند از:
ذرت، کنجاله سویا، گندم، مکمل های معدنی و ویتامینه غنی شده، دی کلسیم فسفات، متیونین، لیزین، فیتاز، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، محرک رشد و افزودنیهای مجاز

 

آنالیز

انرژی قابل متابولیسم   kcal/kg ۲۹۳۰
  پروتئین خام   % ۱۹٫۷
  کلسیم   % ۰٫۹
  فسفر قابل دسترس   % ۰٫۴
  سدیم   % ۰٫۱۵
  لیزین قابل هضم   % ۱٫۱۷
  متیونین قابل هضم   % ۰٫۵
  متیونین + سیستین قابل هضم   % ۰٫۸۲
  ترئونین قابل هضم   % ۰٫۷۶