کنسانتره تلیسه و گاو خشک

پرورش مناسب تلیسه به عنوان دام جایگزین شونده در گله های گاو شیری از جایگاه بسیار مهمی برخوردار می باشد بنابر این مدیریت تغذیه آن بسیار حائز اهمیت است. اکثر تغییرات مربوط به رشد اسکلتی و غدد پستانی در بازه زمانی ۳ تا ۹ ماهگی بوده و در این دوره بافت پستانی ۳/۵ برابر سریعتر از سایر بافت های بدن رشد می کند. لذا استفاده از جیره مناسب می تواند آینده خوبی را برای تلیسه رقم بزند.

استفاده از جیره های با میزان پروتئین حدود ۱۴ تا ۱۵ در صد میتواند در رشد قدی تلیسه موثر باشد و همچنین از افزایش اسکور بندی حیوان نیز جلوگیری شود. همچنین به دلیل تاثیر بسیار زیاد مواد معدنی و ویتامینه بر روی رشد و وضعیت ظاهری تلاش شده است تا مواد معدنی با قابلیت جذب بهتر و سریعتر در کنسانتره گنجانده شود.

 

جدول آنالیز جیره ای بر پایه کنسانتره دام خشک و تلیسه