به عقیده متخصصین تغذیه، مشخصات بارز یک کنسانتره خوب تأمین دقیق و کافی تمامی مواد مغذی ضروری پرنده و در درجه بعدی اقتصادی بودن آن میباشد. براساس آخرین دستاوردهای علم تغذیه طیور کنسانتره ها صرفا باید براساس تأمین نیازهای مواد مغذی ضروری فرموله گردند نه فراتر از نیاز پرنده. بنابراین شناخت نیاز پرنده براساس شرایط مختلف فیزیولوژیکی، تنش های محیطی، بیماری ها، نوع سویه جوجه گوشتی و …بسیار حیاتی میباشد که این امر در حیطه تخصص و مهارت متخصصین تغذیه میباشد. کنسانتره خوب باید شرایط زیر را دارا باشد.
۱ – دارا بودن شاخص های فیزیکی مناسب
۲ – قابلیت میکس پذیری بالا
۳ – تأمین تمامی مواد مغذی مورد نیاز پرنده در شرایط نرمال و مطلوب پرورش
۴ – افزایش دقت و تمرکز مدیریت مزرعه در امر پرورش
۵ – قابلیت تغییر جیره پیشنهادی توسط متخصص تغذیه

 

 

مزایای کنسانتره ۵ درصد تخمگذار

۱ – افزایش طول عمر اقتصادی گله
۲ – دستیابی به پیک تولید بالا با حفظ حداکثر ماندگاری
۳ – بهبود کیفیت پوسته و کاهش درصد تخم های شکسته و معیوب
۴ – کاهش احتمالی بروز عارضه خودخوری و قفس رنجوری
۵ – کاهش عوارض ناشی از تنش های محیطی )سرمایی و گرمایی(
۶ – مخلوط شدن بهتر و یکنواخت تر ریز مغذی ها با سایر اجزای جیره
۷ – برقراری نسبت های صحیح بین اجزای مختلف تشکیل دهنده خوراک
۸ – به حداقل رسیدن خطاهای احتمالی در هنگام تهیه خوراک
۹ – تخصیص زمان کمتر در پروسه ی تهیه دان
۱۰ – به حداقل رسیدن مکان های مجزای مورد نیاز در انبار جهت ساخت و ذخیره خوراک
کنسانتره ۵ درصد تخمگذار به دلیل در برداشتن انواع ویتامینهای محلول در چربی و محلول در آب از قبیل ویتامینهای A)رتینول(، D3 )کوله کلسیفرول(، E)آلفا توکوفریل استات(، K3 )منادیون(، B1 )تیامین(، B2 )ریبوفلاوین(، B3 )نیاسین(، B5 )اسید پانتوتنیک(، B6 )پیریدوکسین(، B9 )فولیک اسید(، B12 )سیانوکوبالامین(، H2 )بیوتین( به مقدار مورد نیاز براساس توصیهی سویه های تجاری مرغان تخمگذار )های لاین ، ال اس ال، شیور و بوونز( در دنیا میباشد. نکته جالب توجه در این کنسانتره استفاده از کریرهای بسیار ایده آل و با تکنولوژی نانو میباشد که قابلیت میکس پذیری، جریان پذیری و شاخص گردو غبار مطابق با استاندارد های روز دنیا را دارا میباشد.
کنسانتره ۵ درصد تخمگذار آرین رویش با توجه به در برداشتن انواع مواد معدنی با ساختار شیمیایی و فیزیکی مناسب که تأمین کننده اقلام معدنی عمده مورد نیاز جوجههای گوشتی مطابق با توصیه سویه های تجاری مرغان تخمگذار )های لاین ، ال اس ال، شیور و بوونز( از قبیل کلسیم، فسفر، سدیم، کلر، منگنز، آهن، مس، روی، سلنیوم و ید میباشد.
در این کنسانتره از آنزیم فیتاز مناسب جهت آزادسازی فسفر قیتاته مواد اولیه از قبیل ذرت و کنجاله سویا میباشد. آنزیم فیتاز علاوه بر آزادسازی فسفر در آزادسازی ترکیباتی از قبیل منیزیم، کلسیم، منگنز، روی، آهن و اسیدهای آمینه نقش بسیار حیاتی دارد. علاوه بر آنزیم فیتاز استفاده از مولتی آنزیم های تجاری تراز اول دنیا در فرمولاسیون کنسانتره که سبب افزایش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی از قبیل انواع کربوهیدرات ها، پروتئین، اسید های آمینه و چربی ها میگردد.

 

مکمل های ویتامینه مرغ تخم گذار
های لاین شیور
هر ۲.۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی واحد مقدار مقدار
 ویتامین A (رتینول ) IU ۹۰۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰
D3  ویتامینن (کوله کلسیفرول) IU ۳۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
E ویتامین(توکوفرول) IU ۱۶۵۰۰ ۲۰۰۰۰
k3 ویتامین  (منادیون) mg ۲۲۰۰ ۳۰۰۰
ویتامین B1(تیامین) mg ۱۷۰۰ ۲۲۰۰
(ریبوفلاوین) B2 ویتامین mg ۵۵۰۰ ۶۵۰۰
نیکوتنیک اسید mg ۲۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰
پانتوتنیک اسید mg ۶۶۰۰ ۱۰۰۰۰
  ویتامینB6(پیرودوکسین) mg ۳۳۰۰ ۴۵۰۰
B9 ویتامین mg ۶۰۰ ۱۰۰۰
B12 ویتامین mg ۲۲ ۲۰
H2 ویتامین mg ۵۰ ۲۰۰
کولین mg ۶۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
آنتی اکسیدان mg ۲۵۰۰ ۲۵۰۰